7 gode grunner til å benytte TiPro

 • Enkel timeregistrering av person- og maskinbruk
 • Elektronisk innlevering av timelister
 • Attestasjon av timelister samt godkjenning for utlønning direkte til lønnssystemet
 • Registrering av egenmeldinger
 • Goder rapporteringsmuligheter
 • Kan skreddersys etter bedriftens eget ønske
 • Gode referanser fra brukere
 • Gode rapporter

  Rapporter for full oversikt for prosjektledere og administrasjon/økonomi.

 • Aktivitetsrapport
 • Prosjektregnskap
 • Bunnlinjerapport
 • Effektivitetsrapport
 • Tilleggsarbeid
 • Maskinbruk m.m.
 • Eksporter rapporter til .pdf eller .xls

  Registrer timer på Web eller på mobiltelefon

  Timene registreres fra en webside hvor den ansatte logger seg inn og har full oversikt over tidligere innsendte timelister. Det er også mulig å registrere timene direkte fra sin mobiltelefon for mest mulig fleksibilitet.

  Enkel timeregistrering  Registrer ordinærtid, overtid, prosjekt utført arbeid osv..

  Attestasjon av timelister


  Bedriften kan kvitte seg med mye manuelt arbeid ettersom timelistene på en rask og oversiktlig måte kan attesteres.

  Overføring til lønnssystem


  TiPro støtter overføring av timelister til de fleste lønnsystemer som for eksempel Visma og Huldt & Lillevik.

  Referanser

  Vi hjelper deg hele veien til enkel og rask timeføring.